THIẾT BỊ KIỂM TRA X-RAY OFFLINE X5600

Liên hệ

X5600 là thiết bị kiểm tra X-Ray vi tiêu điểm chính xác nhỏ, thích hợp cho doanh nghiệp R&D, phòng thí nghiệm, phòng kiểm tra chất lượng, v.v.. 

Seamark Logo