tủ đông sâu thể tích lớn DW-86L728J Haier | 728 lít

Tủ đông sâu DW-86L728J thuộc series tủ đông của hãng Haier với thể tích 728 lít. Dòngnày được thiết kế và sản xuất để lưu trữ lâu dài các sản phẩm sinh học khác nhau, bao gồm virus, vi trùng, hồng cầu và bạch cầu.