Máy sấy đông khô Beta 1-8 LSCbasic | PTN

Máy sấy đông Beta 1-8 LSCbasic, với cấu hình để bàn nhỏ gọn để sấy khô hiệu quả số lượng mẫu tương đối lớn.
  • Dung tích chứa của buồng ngưng tụ: 8kg.
  • Nhiệt độ của buồng ngưng tụ: -55ºC.