Images

Các đối tác của chúng tôi – hơn 30 hãng sản xuất lớn trên thế giới

 

Với gần 25 năm kinh nghiệm, Chúng tôi đang là cộng tác với các hãng sản xuất Thiết bị và Dụng cụ Phòng thí nghiệm nổi tiếng và đáng tin cậy để phục vụ cho tất cả các phân khúc thị trường. Đối tác của chúng tôi luôn tận tâm và cam kết với các lĩnh vực chúng tôi hoạt động và cung cấp dịch vụ dự phòng tuyệt vời để đảm bảo rằng việc Cài đặt, Vận hành, Hiệu chỉnh và vận hành Thiết bị được Cung cấp đạt được sự hài lòng của bạn, giúp ROTILAB cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ cao.