Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh TC-650 Brookfield

TC-650 là bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh sử dụng với các phụ kiện áo nước của Brookfield. Cũng chứa được cốc 600 mL.

Model: TC-650

Hãng: AMETEK Brookfield

Brookfield