Máy phân tích hơi thủy ngân cầm tay Jerome J405

Máy phân tích hơi thủy ngân J405 sử dụng công nghệ cảm biến phim vàng đã được chứng minh trong ngành của chúng tôi để phát hiện hơi thủy ngân ở mức thấp nhất là 0,5 µg / m3, đáp ứng và vượt quá các tiêu chuẩn EPA và ATSDR về xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp và khu dân cư.

Brookfield