Máy đo nồng độ cồn ALM-155

Máy đo nồng độ cồn ALM – 155 là máy đo tỷ trọng kế để bàn hiệu suất cao và kích thước nhỏ với ống mao quản dao động để phân tích rượu, sprit và bia.