Máy phân tích kích thước hạt Laser tự động Bettersizer ST

Máy phân tích kích thước hạt nhiễu xạ laser tự động model Bettersizer ST được thiết kế để kiểm soát chất lượng công nghiệp với công nghệ DLOS đảm bảo tính chính xác và kết quả đáng tin cậy
  • Đo lường: Kích thước hạt
  • Phạm vi kích thước hạt: 0,1 đến 1000µm
  • Loại phân tán: Ướt
  • Công nghệ: Nhiễu xạ laser
  • Phân tích: Thuyết tán xạ Mie và thuyết nhiễu xạ Fraunhofer
  • Máy dò: 86 bộ tách sóng quang tốc độ cao (sắp xếp về phía trước, bên và phía sau)
  • Góc đo: 0,031-159 °