Helipath Stand Brookfield | phụ kiện đo độ nhớt gels

Helipath Stand Brookfield được thiết kế để hỗ trợ đo độ nhớt các mẫu không chảy như gel, bột nhão, kem và bột bả bằng trục chính hình chữ T (T-bar shaped spindle).