Máy đông khô PTN Alpha 1-4 LSCbasic

Máy đông khô phòng thí nghiệm Alpha 1-24 LSCbasic là thiết bị để bàn nhỏ gọn, hiệu suất cao để đông khô hiệu quả các mẫu vật trong các hoạt động phòng thí nghiệm hàng ngày
  • Dung tích chứa của buồng ngưng tụ: 4 kg.
  • Nhiệt độ của buồng ngưng tụ: -55ºC