đo độ cứng kẹo dẻo bằng máy phân tích cấu trúc CTX loadcell 25kg

  • Máy phân tích kết cấu CTX 25kg
  • Bàn cố định mẫu
  • Đầu dò TA4/1000
Brookfield