Lò nung Carbolite Series EFL | Lò nung kinh tế nhất

Lò nung Carbolite của ELF bao gồm 3 mô hình đặt trên bàn được thiết kế cho nhiệm vụ nhẹ và sử dụng chung lên đến 1100 °C.