Máy sấy đông Alpha 3-4 LSCbasic

Máy sấy đông Alpha 3-4 LSCbasic có bình ngưng bên trong, được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ (316L) Nhiệt độ ngưng tụ của Alpha 3-4 LSCbasic là –105 °C. Công suất đông khô là 4 kg.