MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SƠN KU3

Máy đo độ nhớt sơn KU3 được AMETEK Brookfield sản xuất đặc biệt để đo độ nhớt sơn, độ nhớt mực, độ nhớt chất phủ. Máy đo độ nhớt KU3 hiển thị với đơn vị Krebs, đơn vị gram và Centipoint.

Model: KU3

Hãng: AMETEK Brookfield

Brookfield