MÁY KHUẤY JARTEST 4 VỊ TRÍ VÀ 6 VỊ TRÍ

  • Model: JLT 4 vị trí và JLT 6 vị trí
  • Hãng: VELP – ITALIA

 

Velp Logo