LabMaster-aw Neo | Máy đo hoạt tính nước tuân thủ CFR21

LabMaster-aw NEO là máy đo hàm lượng nước tự do đạt tiêu chuẩn toàn cầu mới về hoạt độ nước với độ chính xác cao nhất, tuân thủ CFR21 và đáp ứng các yêu cầu của ISO 18787.