máy đo hoạt độ nước cầm tay Labswift-aw

Máy đo hoạt độ nước cầm tay Labswift-aw là thiết bị di động chạy bằng pin. LabSwift-aw đo hoạt độ nước chính xác, và không kiểm soát được nhiệt độ mẫu