Buồng nuôi cấy kỵ khí BACTRON600 | chứa 600 đĩa

Liên hệ

  • Model: BACTRON 600
  • Hãng: SHELDON MANUFACTURING
  • Xuất xứ: Mỹ