Máy đông khô PTN Alpha 1-2 LSCbasic

Máy đông khô Alpha 1-2 LSCbasic là thiết bị để bàn nhỏ gọn, hiệu suất cao để đông khô hiệu quả các mẫu vật trong các hoạt động phòng thí nghiệm hàng ngày
  • Dung tích chứa của buồng ngưng tụ: 2.5 kg.
  • Nhiệt độ của buồng ngưng tụ: -55ºC