MÁY PHÂN TÍCH HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC HẠT SYNC

Công nghệ đo đồng bộ được bằng sáng chế cho phép người dùng thực hiện cả phép đo nhiễu xạ laser và phân tích hình ảnh trên cùng 1 mẫu, trong cell mẫu cùng một lúc:

  • 1 mẫu
  • 1 hệ quang
  • 1 đường dẫn mẫu
  • 1 cell mẫu
  • 1 lần phân tích