Máy phân tích nguyên tố EMA 502 | phân tích CHNS-O

Máy phân tích nguyên tố CHNS-O EMA 502 vi mô chính xác, đa năng, hỗ trợ đám mây để xác định Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur và Oxygen với Helium và Argon làm khí mang.

Velp Logo