Máy đo độ bóng cầm tay GL010 & GL030 | TQC SHEEN

Liên hệ

SOLOGloss® GL010: máy đo độ bóng 1 góc 

POLYGloss® GL030: Máy đo độ bóng 3 góc

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.