Máy đo Hydro Sunfua cầm tay Jerome® 631-X

Máy đo Hydro Sunfua cầm tay Jerome® 631-X hiển thị nồng độ ở mức thấp chỉ trong vài giây. Nó cung cấp phạm vi phân tích 0,003-50 ppm để kiểm soát mùi và ăn mòn, an toàn và phát hiện rò rỉ.

Brookfield