Bộ phụ kiện đo mẫu nhỏ SSA | Small Sample Adapter

0.00

Bộ phụ kiện đo mẫu nhỏ (Small Sample Adapter), bao gồm một buồng mẫu hình trụ và trục xoay, cung cấp một hệ thống hình học xác định để đo độ nhớt chính xác của các thể tích mẫu nhỏ theo thứ tự từ 2 đến 16 mL ở tốc độ cắt chính xác.

Cho phép đặt hàng trước

Brookfield