Buồng vi khí hậu kiểm soát nhiệt độ thang từ -25℃ ~ 120℃

Liên hệ

  • Model:SH-CH-150U1 
  • Model: SH-CH-288U1
  • Model:SH-CH-408U1
  • Hãng: SH SCIENTIFIC – Hàn Quốc
Sh Scientific