Bể Coliform 28 lít Polyscience MX28C135-A12E

Liên hệ

Bể Coliform 28 lít Polyscience đã được thiết kế đặc biệt để kiểm tra coliform và E.coli với mục đích giữ nước uống an toàn trên toàn thế giới.

MX28C135-A12E 

Logo Polyscience