TỦ CẤY VI SINH Lamsystems

Tủ cấy vi sinh được định nghĩa là bàn làm việc kín được sử dụng để tạo ra một môi trường làm việc không bị ô nhiễm thông qua các bộ lọc HEPA được lắp đặt để thu giữ tất cả các hạt xâm nhập vào tủ. Máy hút mùi dạng tầng được sử dụng để làm việc với các chất không nguy hiểm cho sức khỏe nhân viên.