THIẾT BỊ SẤY TẦNG SÔI ANISH (AFBD)

Liên hệ

Thiết bị sấy tầng sôi của ANISH Pharam là thiết bị lý tưởng cho phương pháp sấy khô tạo hạt và sấy khô các thành phần dược phẩm hoạt tính (API)

Xuất xứ: Ấn Độ

Logo Anish Pharma