Buồng nuôi cấy mô Bactrox | SHELDON |chứa được 300 plate

Liên hệ

  • Model: BACTROX HYPOXIA
  • Hãng: SHELDON MANUFACTURING
  • Xuất xứ: Mỹ