BUỒNG KIỂM TRA ĐỘ ỔN ĐỊNH THỂ TÍCH LỚN WALK-IN STABILITY CHAMBER THERMOLAB

Liên hệ

Walk-in Stability Chamber hay gọi là buồng kiểm tra độ ổn định thể tích lớn của Thermolab được thiết kế để đáp ứng, nếu không vượt quá, các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt được quốc tế công nhận. Cung cấp tất cả các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tương đối được quy định trong hướng dẫn ICH

Thể tích tùy chọn từ 4000 Lít đến 96,800 LÍT

Xuất xứ: Ấn Độ