Máy khuấy đũa LH | tốc độ 2000 rpm, 40 lít

Máy khuấy đũa LH có thể đạt tốc độ 2000 vòng / phút và khuấy lên đến 40 lít. Thiết bị có thể quản lý độ nhớt, với tối đa 50 000 mPa * s.
Velp Logo