Máy chưng cất đạm Kjeldahl bán tự động UDK139

  • Model: UDK139
  • Hãng: VELP – Ý
Velp Logo