Buồng khí hậu thang nhiệt từ âm 50 độ C đến 120 độ C

Liên hệ

  • Model:SH-CH-150U2
  • Model: SH-CH-288U2
  • Model:SH-CH-408U2
  • Hãng: SH SCIENTIFIC – Hàn Quốc
Sh Scientific