Thiết bị đo độ dẫn điện cầm tay CON 150 EUTECH

  • Model: CON 150
  • Code đặt hàng: ECCONWP15003K
  • Hãng: EUTECH THERMO SCIENTIFIC
  • Xuất xứ: Singapore