Máy phân tích nước cầm tay đa chỉ tiêu PC450

  • Model: PC450
  • Các chỉ tiêu đo được: pH / mV / Độ dẫn điện / TDS/ Độ mặn / Nhiệt độ
  • Hãng: THERMO SCIENTIFIC – EUTECH 
  • Xuất xứ: Singapore