Máy đo chất lượng nước PC 2700 | Đo đa chỉ tiêu

  • Model: PC 2700
  • Code đặt hàng: ECPC270043S
  • Hãng: EUTECH THERMO SCIENTIFIC
  • Xuất xứ: Singapore