Máy đo pH2700 | Loại để bàn

  • Model: pH2700
  • Code: ECPH270042GS
  • Hãng: EUTECH (THERMO SCIENTIFIC)
  • Xuất xứ: Singapore