MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI ALPHA II

0.00

Máy phân tích hồng ngoại ALPHA II được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng phân tích vật liệu, bao gồm cả phân tích chất lượng, kiểm tra thành phần và định lượng các thành phần hóa học trong các mẫu khác nhau.