Máy quang phổ cận hồng ngoại FT-NIR MPA II

Máy quang phổ cận hồng ngoại FT-NIR MPA II theo công nghệ Fourier (FT-NIR) do Bruker sản xuất. Nó là một thiết bị nghiên cứu được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và nông nghiệp, và polyme.