máy phân tích nguyên tố cầm tay S1 TITAN

Máy phân tích nguyên tố S1TITAN là thiết bị phân tích công nghệ phổ XRF cầm tay có thể xác định các loại nguyên tố từ Mg đến Uranium