Hiệu chuẩn và Thẩm định

Rate this post

HiỆu ChuẨn VÀ ThẨm ĐỊnh InstronHIỆU CHUẨN VÀ THẨM ĐỊNH

 • Trong hơn 40 năm, Instron® đã cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn có chất lượng cao nhất, cung cấp nhiều dịch vụ hiệu chuẩn tại nhà máy và tại chỗ.
 • Là nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn toàn cầu, Instron có các kỹ sư có thể cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á và Brazil.
 • Tất cả các phép hiệu chuẩn đều có thể truy nguyên theo Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI) thông qua Viện Đo lường Quốc gia (NMI) tại địa phương

TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU

 • Dịch vụ hiệu chuẩn và thẩm định của Instron được thiết kế để đảm bảo rằng hệ thống thử nghiệm của bạn đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn liên quan.
 • Các chuyên gia hiệu chuẩn của chúng tôi được đào tạo và hỗ trợ bởi các công cụ và tiêu chuẩn hiệu chuẩn cần thiết để hiệu chuẩn và thẩm định tất cả các hệ thống kiểm tra vật liệu Instron, bao gồm thiết bị công suất cao Dòng SATEC™, Máy kiểm tra Độ cứng Wilson®, Máy kiểm tra Rockwell®, thiết bị lưu biến CEAST và hiệu chuẩn Dynatup® tup.
 • Ngoài dòng sản phẩm Instron, Instron có thể thẩm định các nhãn hiệu thiết bị thử nghiệm khác được sử dụng trong nhà máy của Quý khách.
 • Sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi, năng lực đa dạng, kinh nghiệm và độ không đảm bảo đo lường thấp khiến chúng tôi trở thành công ty hàng đầu về hiệu chuẩn toàn cầu cho các giải pháp thử nghiệm vật liệu.

DUY TRÌ ĐỘ CHÍNH XÁC, TRỰC TIẾP VÀ TRUY CẬP DỮ LIỆU

 • Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn của Instron là các phòng thí nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025 đã chứng tỏ được năng lực, tính khách quan và khả năng thực hiện cần thiết để mang lại mức độ tin cậy cao về kết quả từ hệ thống kiểm tra vật liệu của khách hàng.
 • Việc hiệu chuẩn được tiến hành bằng Phần mềm CalproCR của Instron để thực hiện thu thập dữ liệu, phân tích độ không đảm bảo và kiểm tra theo các yêu cầu của ISO và ASTM.
 • Giải pháp kho lưu trữ trung tâm thông tin hiệu chuẩn độc quyền của Instron này cũng cho phép Instron cung cấp cho khách hàng quyền truy cập được mã hóa kỹ thuật số vào các chứng chỉ hiệu chuẩn của bạn qua internet.
 • Kho lưu trữ chứng chỉ hiệu chuẩn trực tuyến của chúng tôi mang đến những lợi ích và tính linh hoạt của tệp điện tử với sự tự tin về tính toàn vẹn của dữ liệu trong chứng chỉ của Khách hàng.

Dịch vụ hiệu chuẩn tại chỗ

Hiệu Chuẩn Lực
Hiệu chuẩn lực
 • Mạng lưới văn phòng Dịch vụ Instron trên toàn thế giới của Instron cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn tại chỗ.
 • Được trang bị, đào tạo và chứng nhận, việc hiệu chuẩn được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên địa phương được tổ chức thông qua Mã phòng thí nghiệm NVLAP 200301-0 của Instron, Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được công nhận ở Norwood, MA.

Dịch vụ hiệu chuẩn tại nhà máy

 • Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn tại nhà máy của Instron ở High Wycombe (Anh) và Norwood, MA (Hoa Kỳ) được công nhận bởi cơ quan công nhận Ký kết Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), NVLAP theo Mã Phòng thí nghiệm 200301-0 và cung cấp thời gian hoàn thành nhanh chóng tại tiết kiệm chi phí đáng kể

Phòng thí nghiệm:

 • Chứng nhận & Năng lực Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn của chúng tôi có trụ sở trên toàn cầu và cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn tiên tiến với khả năng không ngừng mở rộng.

Để book các dịch vụ hiệu chuẩn và thẫm định từ Instron. Quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số HOTLINE: 09162334243

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *