MÁY THỬ ĐỘ PHÂN TÁN GIẤY VỆ SINH

0.00

Máy thử độ phân tán của giấy vệ sinh PN-DPT được phát triển theo tiêu chuẩn quốc gia GB/T 20810 mới nhất dành cho giấy vệ sinh.