MÁY KIỂM TRA ĐA NĂNG QC-526D2 (10kN)

Máy kiểm tra đa năng QC-526D2 Cometech còn được gọi là máy kéo đứt 2 cột, để bàn với công suất tối đa 10kN. Nó có một khu vực thử nghiệm lớn hơn, cung cấp khả năng tùy chỉnh môi trường thử nghiệm cao hơn dựa trên nhu cầu của người dùng.