Máy lắc sàng BA200N nhỏ gọn

Máy lắc sàng BA200N là một máy sàng rung điện từ kỹ thuật số nhỏ và gọn để thử cỡ hạt với các sàng Ø 60, 75, 100, 150, 200 và 203 mm.