Máy lắc sàng BA200N nhỏ gọn

Liên hệ

Máy lắc sàng BA200N là một máy sàng rung điện từ kỹ thuật số nhỏ và gọn để thử cỡ hạt với các sàng Ø 60, 75, 100, 150, 200 và 203 mm.