Máy sàng rung BA400N | Khổ lớn XXL

Máy lắc sàng BA400N điện từ Khổ lớn XXL để kiểm tra độ hạt của các thể tích mẫu lớn với các sàng Ø 300, 305, 315, 350, 400 và 450 mm.