Máy sàng khí nén AJ200N | kỹ thuật số

Máy sàng khí nén kỹ thuật số AJ200N được chỉ định cho các phân tích kích thước hạt từ 5 μm đến 2 mm, hoặc các mẫu có có xu hướng kết tụ hoặc đóng cục.