MÁY ĐO LỰC VẶN NẮP CHAI QT-010

Các model QT-010, QT-4110 và QT-42111 đều được sử dụng để thử nghiệm độ xoắn của sản phẩm nắp.  Nó có thể kiểm tra cả chiều xoắn theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.

QT-010: Máy đo lực vặn nắp dạng cơ

QC-41110: Máy đo lực vặn nắp tự động

QC-42111: Máy đo lực vặn nắp có lập trình