MÁY ĐO ĐỘ SÁNG PN-48B

0.00

Máy đo độ sáng PN-48B này được sử dụng để đo độ sáng (Độ sáng ISO, độ trắng R457), độ trắng huỳnh quang, độ trong suốt, độ mờ, hệ số tán xạ ánh sáng và hệ số hấp thụ của giấy đối tượng