Máy quang phổ so màu LC 100

0.00

Máy quang phổ so màu cầm tay LC 100 là công cụ đơn giản, đơn giản, đáng tin cậy, tích hợp – Không cần kết nối với PC