Máy kéo đứt 2 trụ QC-526M1F Cometech | lực tối đa 20kN

Máy kéo đứt 2 trụ QC-526M1F được sản xuất bởi hãng COMETECH ĐÀI LOẠN. QC-526M1F Cometech đạt các tiêu chuẩn theo ISO 7500-1, ASTM E4, ASTM D-76, DIN5122, JIS B7721 / B7733, EN 1002-2, BS1610, GB T228 Standard